Radonmåling

Print this page

Det anslås at 1 million bygninger i Norge har for høye radonverdier i henhold til myndighetene sine anbefalinger.

Vi er leverandør av produkter og tjenester for måling av radon og tiltak mot radon.

  • Målinger, befaringer og tiltak til private og bedrifter
  • Vi har fagkunnskap som gir deg trygghet

 

Medlem av:

- nasjonal leverandør av måling og tiltak